Top notch Multipurpose WordPress Theme!

ซ่อมแอร์รั่ว

ม.ค.
28

ซ่อมแอร์รั่ว

ซ่อมแอร์ระบบรั่ว คือ แอร์ที่เปิดมาแล้วเครื่องทำงานปกติทั้งตัวคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน แต่ไม่มีความเย็นออกมาจากด้านในห้อง เป็นลมเหมือนพัดลมธรรมดา แสดงว่าอาจมีการรั่วของระบบน้ำยา จากที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งต้องตรวจเช็คหาจุดรั่วซึมให้พบ และทำการเชื่อมปิดรอยรั่ว และแว๊กคัมระบบเพื่อไล่อากาศ จากนั้นก็ เติมน้ำยาแอร์ใหม่ครับ

ตารางราคาค่าบริการซ่อมรั่ว

ขนาดบีทียู (BTU) ราคา การรับประกัน ระยะเวลา
ขนาด 9,000 – 22,000 บีทียู 1,700.- 90 วัน 1 ช.ม.
ขนาด 23,000 – 28,000 บีทียู 1,900.- 90 วัน 1 ช.ม.
ขนาด 29,000 – 38,000 บีทียู 2,500.- 90 วัน 1 ช.ม.
ขนาด 39,000 – 48,000 บีทียู 3,200.- 90 วัน 1 ช.ม.
ขนาด 49,000 – 60,000 บีทียู 4,000.- 90 วัน 1 ช.ม.
ขนาด 61,000 – 80,000 บีทียู 5,500.- 90 วัน 1 ช.ม.

** พนักงานหารอยรั่วเจอแล้วและชี้ตำแหน่งรอยรั่วให้ลูกค้าทราบ ก่อนทำการซ่อม

รายละเอียดการทำงาน

 • ตรวจเช็คหารอยรั่วซึมตามจุดต่าง ๆ
 • แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงจุดรั่วที่พบอย่างเด่นชัด
 • ทำการเชื่อมอุดรูรั่วตามจุดที่แจ้งลูกค้า
 • ทำการแว๊กคัมระบบทางเดินน้ำยาใหม่เพื่อไล่อากาศ
 • ตรวจเช็ครอยรั่วที่เชื่อมว่าไม่มีรอยรั่วอีก
 • เติมน้ำยาแอร์ให้เต็มระบบและทดสอบระบบแอร์

การเรียกเก็บค่าบริการ

ส่งบิลเรียกเก็บเมื่อทำงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** การซ่อมแต่ละครั้งจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการซ่อมและราคาค่าใช้จ่ายในการซ่อม ให้ลูกค้าได้ทราบก่อนล่วงหน้าเสมอ ด้วยการทำงานแบบมืออาชีพ เราตั้งใจให้พนักงานทำงานอย่างมีคุณภาพและดูแลรักษาแอร์ของท่าน ในการทำงานทุกครั้งครับ

 

กรณีหารอยรั่วไม่พบและต้องตัดมาเพื่อหารอยรั่ว

ตารางราคาค่าบริการตัดมาซ่อมรั่ว

ขนาดบีทียู (BTU) ราคา การรับประกัน ระยะเวลา
ขนาด 9,000 – 22,000 บีทียู 2,200.- 90 วัน 1 วัน
ขนาด 23,000 – 28,000 บีทียู 2,500.- 90 วัน 1 วัน
ขนาด 29,000 – 38,000 บีทียู 3,200.- 90 วัน 1 วัน
ขนาด 39,000 – 48,000 บีทียู 3,600.- 90 วัน 1 วัน
ขนาด 49,000 – 60,000 บีทียู 4,600.- 90 วัน 1 วัน
ขนาด 61,000 – 80,000 บีทียู 6,500.- 90 วัน 1 วัน

** พนักงานโทรแจ้งรอยรั่วที่หาพบให้ลูกค้าทราบ ก่อนทำการซ่อม

รายละเอียดการทำงาน

 • ตัดแอร์ไปเพื่อตรวจเช็คหารอยรั่วซึมตามจุดต่าง ๆ
 • แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงจุดรั่วที่พบอย่างเด่นชัด
 • ทำการเชื่อมอุดรูรั่วตามจุดที่แจ้งลูกค้า
 • นำแอร์ที่ตัดไปมาประกอบและติดตั้งที่เดิม
 • ทำการแว๊กคัมระบบทางเดินน้ำยาใหม่เพื่อไล่อากาศ
 • ตรวจเช็ครอยรั่วที่เชื่อมว่าไม่มีรอยรั่วอีก
 • เติมน้ำยาแอร์ให้เต็มระบบและทดสอบระบบแอร์

การเรียกเก็บค่าบริการ

ส่งบิลเรียกเก็บเมื่อทำงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** การซ่อมแต่ละครั้งจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการซ่อมและราคาค่าใช้จ่ายในการซ่อม ให้ลูกค้าได้ทราบก่อนล่วงหน้าเสมอ ด้วยการทำงานแบบมืออาชีพ เราตั้งใจให้พนักงานทำงานอย่างมีคุณภาพและดูแลรักษาแอร์ของท่าน ในการทำงานทุกครั้งครับ

About the Author:

Related Posts